Türkçe Almanca
Dikkatimi dağıtma !Lenk mich jetzt nicht ab!
bir konudan dikkatini dağıtmakablenken{vt} | lenkte ab | ablenkte | hat abgelenkt
konsantrasyonunu bozmakablenken{vt} | lenkte ab | ablenkte | hat abgelenkt
hareketli bir şeyin yönünü değiştirmekablenken{vt} | lenkte ab | ablenkte | hat abgelenkt
Bir binadaki ısıtma, elektrik tesisatı gibi kalıcı birimlerHaustechnik{f}
kalite olarak daha düşüknachrangig{adj}
daha az önem arz eden problemein nachrangiges Problem
çok önemli olmayannachrangig{adj}
yerli ekonomiheimische Wirtschaft
karma ekonomigemischte Wirtschaft