Almanca Türkçe
Es wird sich schon findendoğru eninde sonunda ortaya çıkar
bis man schwarz wird [ugs.]eşek sudan gelinceye kadar, çok uzun süre
Wer Wind sät wird Strom erntenRüzgar eken fırtına biçer
Ich wette mein Auto, dass er kommen wirdonun geleceğine arabamı bahse koyarım
Er wird seiner Leistung entsprechend bezahlt.Ona performansına göre ödeme yapılacak
Cevirilerde Örnek ara