Almanca sollen ne demek, nasıl kullanılır ?

   

  Sollen bir yardımcı fiildir. Farklı anlamları olmakla birlikte, genel olarak bir kişiden bir şeyi mutlaka yapması beklendiğini ifade eder. Aşağıda, çeşitli kullanım örnekleri, farlı anlamları ile verilmiştir.

   

  1. Zorunluluk ya da ödev ifade eder.

   

  Man soll die Gesetze kennen
  İnsan kanunları bilmelidir.

   

  Du sollst morgen zum Chef gehen
  Yarın sabah müdüre gitmen lazım

   

  2. Bir duruma sinirlenildiğini gösterir

  Wie oft soll ich dir erklären ?
  Sana kaç defa açıkla yapmam gerekir ?

   

  3. Bir şeyin ahlaki olarak uygunsuzluğunu ya da görgü kurallarına riayetin gerekliliğini ifade eder

   

  Man soll nicht lügen.
  Yalan söylememelidir

  4. Konu hakkında bir fikir sahibi olmakla beraber emin olunmadığını ifade eder.
  Ich weiß niht aber er soll ein Lehrer sein.
  Bilmiyorum ama onun öğretmen olması lazım

  5. İçinden çkılmaz, zorda kalınan bir durumu ifade eder.
  Was sollen wir nun machen ?
  Ne yapmamız lazım şimdi ?

  Sollen ikinci dilek kipi olarak ta kullanılır.

  6. Yapılması istenilen durumu beklentiyi anlatır
  Du solltest zum Artz gehen.
  Doktora gitmen lazım.

  Der Rechner sollte eigentlich funtionieren. Er ist nicht defekt
  Bilgisayarın çalışması lazım aslında, bozuk değil.

  7. Eğer şeklinde, muhtemel durumları ifade eder.

  Solltest du ihn sehen, richte ihm viele Grüße von mir aus.
  Eğer onu görürsen çok selam söyle

  Çekimleri : Du sollst, Ich sollte, es hat gesollt