Auf dem Holzweg sein

Bu deyim, karşısındaki kişinin yanlış düşündüğünü, bir şeyi yanlış yaptığını veya yanlış yolda olduğunu ifade…