Almanca Türkçe
vor allemherşeyden önce
Vorurteil{n} Vorurteile {pl}önyargı
vorfahren{vt} | fährst vor, fuhr vor, ist vorgefahrenarabayı kapının önüne getirmek
Hervorhebung{f}Öne çıkarma, dikkat çekme, görünür olmasını sağlama
Vorzeichen {n}ileriye dönük iyi ya da kötü belirti, işaret
vorhanden {adj}bulunan, mevcut, var olan
vorstellen {vt}birisini tanıtmak, tanıştırmak
vorstellen {vt}sunmak, tanıtmak (konu, konferans)
hervorrufen {vt}sebep olmak, yol açmak
vorbereiten {vt}hazırlamak
vorschnell {adj}iyice düşünmeden, aceleyle yapılan (karar, cevap)
Vorrangig {adj.}ilk önce, öncelikli olarak
ohne Vorbereitunghazırlık yapmadan
von vorn anfangenbaştan başlamak, yeniden başlamak
voraussetzen {vt}şart koşmak
Vorstandsmitglied{n}yönetim kurulu üyesi
vorbereitend {adj}hazırlayıcı
hervorragend {adj}mükemmel, olağanüstü (yetenek, performans vb)
Vorurteile abbauenönyargılardan kurtulmak
zum Vorschein kommenbelirmek, ortaya çıkmak
vorübergehend {adv}geçici olarak
die Uhren vorstellensaati öne almak
sich vorbereiten {vr}kendini hazırlamak, hazırlanmak
vor Wut kochen [rdw.]çok sinirlenmek, kızmak, öfkelenmek, köpürmek, öfkeden kudurmak
atemlos vor Aufregungheyecandan nefesi kesilmek
So viele wie nie zuvorDaha önce hiç olmadığı kadar
im Vorfeld (von etwas)Bir şeyin tam öncesinde, arefesinde
vorbereitende Maßnahmebaşlangıç tedbirleri (önlemleri )
Alle Rechte vorbehalten.her hakkı saklıdır (mahfuzdur)
vorlesen {vt} (jemanden)birine birşey okumak (kitap dergi vb)
Cevirilerde Örnek ara