Almanca Türkçe
Überfall{m} Überfälle {pl}baskın, silahlı saldırı
Überfall{m} Überfälle {pl}baskın, ani ziyaret
Zauber {m}büyü, sihir
überwinden{vt} | überwindest, überwand, hat überwunden | Überwinden {n}
überwindenatlatmak, üstesinden gelmek
überwindenalt etmek
ÜberzeugungÜberzeugung {f} Überzeugungen {pl}fikir, kanaat
Pubertät {f}buluğ çağı, ergenlik dönemi
Raubüberfall{m} Raubüberfälle {pl}silahlı soygun
gegenüberstehenstehst gegenüber, stand gegenüber, hat gegenübergestandenkarşısında bulunmak, karşı karşıya kalmak
über {prp+Dativ}üstünde, üzerinde
überfordern {vt}aşırı yüklenmek, zorlamak (istek, görev vb)
überreichen {vt}takdim etmek, vermek
den Zauber brechenbüyüyü bozmak
vorübergehend {adv}geçici olarak
über {prp+Akkusativ}hakkında
den Feind überwindendüşmanı yenmek
Scheuheit überwindenutangaçlığını yenmek
unüberlegtes Versprechendüşünmeden aceleyle verilmiş söz
skeptisch gegenüberstehenjdm./etw.şüpheyle yaklaşmak
Schwierigkeiten überwindenzorlukların üstesinden gelmek
schräg gegenüber {adv} (dat)çapraz karşı
diskutieren {vt} (über etwas)bir konu hakkında tartışmak
vor der Pubertät {adj} [med.]ergenlik öncesi
Das ist meine feste ÜberzeugungBu benim kesin kanaatim
Meldung {f} Meldung {pl} (über)mesaj, haber, bildirme
auf etwas übergreifen {vt} (akk)sıçramak, yayılmak (gösteri, yangın vb)
Sein Verhalten überdenken {rdw.}Tutumunu davranışını gözden geçirmek
Schräg gegenüber der Haltestelledurağın çapraz karşısında
Hubschrauber {m} Hubschrauber {pl}helikopter
Cevirilerde Örnek ara