Almanca Türkçe
gehen{vt} | gehst, ging, ist gegangengitmek
angehen{vt} (jemanden)birini ilgilendirmek
angehen{vt} | gehst an, ging an, hat angegangen, ist angegangengirmek, başlamak (problem, konu)
angehenyanmaya başlamak (ışık, soba, ateş)
angehençalışmaya başlamak (motor)
begehen{vt} | begehst, beging, hat begangen | Begehung {vt}yolu rotayı kontrol etmek için bir kez gidip gelmek
begehen{vt} | begehst, beging, hat begangen | Begehung {vt}yıldönümünü kutlamak
Gehen {n}gitme, gidiş
jdm gut geheniyi olmak
weitestgehend{adj}olabildiğince, en kapsamlı şekilde
weitestgehend{adj}en geniş çapta
in Urlaub gehentatile gitmek
anschaffen gehenfahişe olarak çalışmak
nach Hause geheneve gitmek
ins Detail gehendetayına inmek
Wie geht es dir ?Ne haber, nasılsın ?
Gassi gehen (ugs.)köpekle dışarı, yürüyüşe gezintiye çıkmak
in Ruhestand gehenemekli olmak
ins Uferlose gehenson bulmamak, sonu gelmemek
Straftaten begehensuç işlemek
an das Fenster gehenpencereye gitmek
vorübergehend {adv}geçici olarak
unter Menschen geheninsaların arasına karışmak, uzak durmamak
Gehen Sie geradeaus !direkt, düz gidin
weitestgehend vermiedenmümkün olduğunca engel olmak
zugrunde gehen (an+dativ)birşeyden dolayı ölmek, vefat etmek
Das ist uns wohl entgangenBizi muhtemelen etkilemedi
ich muss wohl oder übel gehenistesem de istemesem de gitmem gerekli
Geh doch eben mal hach Hause !hemen, çabuk eve git !
Auf Nummer Sicher gehen {rdw.}işini sağlama almak, rizikosuz iş yapmak
Cevirilerde Örnek ara