Almanca Türkçe
Meinung {f} Meinungen {pl}görüş, fikir
Meine Meinungen in dieser AngelegenheitBenim bu olaydaki görüşüm, fikrim