Almanca Türkçe
In Physik und Mathematik hatte er große Lückenmatematik ve fizikte büyük boşlukları (eksiklikleri) vardı