Almanca Türkçe
von hier abburadan itibaren
fortlaufen (von)ayrılmak (bir gruptan, şehirden vb)
von vorn anfangenbaştan başlamak, yeniden başlamak
abraten {vi} (von)birisini birşeye karşı uyarmak, yapmamasını tavsiye etmek
abhängen (von +Dat)aşagıya indirmek
abhalten (von+dativ)birisini alıkoymak, birşey yapmasına engel olmak
abgesehen (von+dativ)dışında, haricinde
abhängen (von +Dat.)bağlı olmak
ab jetzt, von jetzt anşu andan itibaren
im Vorfeld (von etwas)Bir şeyin tam öncesinde, arefesinde
Abhängigkeit von Kokainkokain bağımlılığı
von der Gruppe fortlaufengruptan ayrılmak
von der Reise absprịngentatili bırakmak
von allen Seiten betrachtenbütün yönleri ile ele almak
herrühren {vi} (von etwas)bir şeyden kaynaklanmak, meydana gelmek
von den Fehlern profitierenhatalardan faydalanmak, yararlanmak
etwas von jemandem abschreibenkopya çekmek
Sanierung von Hausanschlüssenkanalizasyon tamiri
ein Bild von der Wand abhängenbir resmi duvardan almak, indirmek
Alle kommen abgesehen von HasanHasan hariç kerkes geliyor
Das hängt völlig von Ihnen abBu tamamen size bağlı
abheben {vt} (von etwas + dat.)para çekmek
abheben {vi} (sich von jemandem)ayrılmak, başkasıyla arasındaki farkı belli olmak
Den Name von der Liste streichenAdını listeden silmek
abrechnen {vt} (von einer Summe)toplamdan bir miktarı düşmek
abfällig sprechen (von jemandem)birisi hakkında küçültücü, hor görücü konuşma (boyu, arabası vb hakkında)
jdn. abholen (von einem Ort) {vt}birisini gidip almak, alıp getirmek
von einer Gelegenheit profitierenbir fırsattan faydalanmak, yararlanmak
abbringen {vt} (jemanden von etwas)aklını çelmek, vazgeçirmek (bir plandan düşünceden)
von den im Auto vorhandenen Personenarabanın içinde bulunan insanlar tarafından
Cevirilerde Örnek ara