Türkçe Almanca
alışıldık şekilde, her zamanki usulle, her zamanki gibiin gewohnter Weise
Cevirilerde Örnek ara