Türkçe Almanca
Adını listeden silmekDen Name von der Liste streichen
heyecandan nefesi kesilmekatemlos vor Aufregung
durmak, kesilmek (ilişki, kontak)abbrechen
rahat nefes alamamak, nefesi kesilmekaußer Atem sein
alakasız, ilgisiz olanları silmek (kayıt vb)Nichtzutreffendes streichen
silmek, kaldırmak, üzerine çizik atmak, iptal etmekstreichen {vt}
kesilmek, devam etmemek (ağrı, utangaçlık, yaramazlık)sich geben
çığ vb engelle etraftan çevreden izole olmak, bağlantısı kesilmekabschließen {vt} (jemanden/etwas von etwas)